VIERA, NÁDEJ, LÁSKA

1.Korinťanom 13:13

 

 

 

 

 

 

Bohoslužba 10:00

Kategória:
Bohoslužby
Dátum:
2022-05-08
Miesto konania:
Jána Amosa Komenského 721/10 Lučenec
 • Vstup na bohoslužby je umožnený len zaregistrovaným a obslužnému personálu.
 • Vstup je možný len s kompletným prekrytím horných dýchacích ciest RESPIRÁTOROM.
 • Bohoslužieb sa môžu zúčastniť len osoby v režime OP - teda osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali ochorenie covid-19 a majú povtrdenie o prekonaní.
  • Za plne zaočkovanú sa považuje osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou, ďalej osoba najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou. Rovnako sa za plne zaočkovanú považuje osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
  • Za osobu, ktorá prekonala ochorenie covid-19 sa považuje osoba, ktorá má potvrdenie o pozitívnom teste nie staršie ako 180 dní.
 • Kazdý účastník je povinný na vyzvanie preukázať sa potvrdením o očkovaní, alebo prekonaní.
 • Do limitu účastníkov sa rátajú aj deti do 12 rokov.
 • Deti do 12 rokov sa považujú za osoby spĺňajúce podmienky OP.
 • Účastníci sú povinní dodržiavať rozostupy minimálne 2 metre. To neplatí pre členov tej istej domácnosti.
 
 

Všetky termíny:

 • Od 2021-12-01 do 2022-12-31

Powered by iCagenda

Miesta stretnutí

Aktuality