Novinky

Silvester 2018

Vedenie: br. Pavol Šinko

„Radosť je vlajka, ktorá veje nad hradom tvojho srdca, keď kráľ je doma“

Kázeň: br. kazateľ Tomáš Kohút

Text: Rimanom 8,28

„Všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha“

Všetky veci. Teda všetky. Dobré i zlé, príjemné i nepríjemné, úspechy aj neúspechy, pády i víťazstvá. Aj sklamania a straty. Radosti i smútky. Veselosť i depresia.

Slúžia na dobro. Čo je dobro? Dobré je, ak sme zdraví? Dobré je, ak sa máme radi? Dobré je, ak sme bohatí? Dobré je, ak máme kde bývať? Dobré je, ak sa cítime šťastní? Zaujímavé, že oveľa viac šťastných ľudí je medzi chudobnými, než medzi bohatými. Mnoho chorých ľudí žijú kvalitnejší život, ako mnohí zdraví. Čo sa tu myslí tým „na dobro“? V 23. čítame, že ide o synovstvo a vykúpenie tela. Vykúpenie tela, to je do slobody od pominuteľnosti, skazy. Sláva synovstva, sláva Božích detí, to je skvelosť, ktorú má Kristus, Boží Syn. Boh tých, ktorých povolal, predurčil, aby boli podobní obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Teda dobro je podobnosť na Krista. Tí, čo veria v Pána Ježiša Krista, boli zachránení v nádeji. Sláva Božích detí sa má zjaviť. Boží zámer je zrejmý – priviesť svoje deti do slávy, byť ako Kristus. Jeho zámer sa nezmení. Nevidíme túto slávu. Ale v nádeji očakávame. Ani Ducha svätého nevidíme, ale prichádza pomôcť tam, kde sú Božie deti slabé. Vďaka nemu všetky veci slúžia na dobro Božím deťom. A aj keď nie sme ešte v sláve, sme k tomu povolaní a smerujeme k nej. Každý deň sme bližšie k tejto sláve. A to čím viac dovolíme, aby Duch svätý nám pomáhal. 

 

Svedectvami poslúžili:  Timotej Kapinay, Lukáš Mareček, Betka Ďalogová

Báseň:  Jarmilka Kičinová

Služba spevom:  mládež, manželia Demjanovci, chválospevová skupina

 

Odkaz na ďalšie fotky: galéria