Novinky

Nový rok 2019

Kázeň:  „Odpúšťajte, aby vám bolo odpustené“   Matúš 6,14

Je to dôležité: lebo to Ježiš zdôrazňuje a pretože hriech je problém večnosti

    Je to dôležité aj preto, lebo ak nemáme odpustené hriechy, s Bohom sa stretávame ako s naším Sudcom. Od toho, či mám Bohom odpustené hriechy, závisí môj život tu a teraz, no i celá moja večnosť. Božia odplata za hriech je smrť, t.j. život bez Boha, večná smrť. Božie odpustenie je teda otázkou večnosti.

Ak vy odpustíte ľuďom

    Odpustiť znamená, že sa vzdám osobnej pomsty. Vzdávam sa všetkých skutkov, všetkých zlých rečí a všetkých myšlienok proti človeku, ktorý mi ublížil. Nebudem mu nijako škodiť. Nebudem o ňom rozprávať zlé veci, nebudem rozprávať o jeho hriechoch. Rozhodnem sa žiť s následkami ublíženia bez toho, aby som mu to chcel vrátiť. A neprajem mu, aby trpel za to, že mi ublížil. Odpustenie musí byť vecou srdca. V srdci musím odpustiť. Odpustiť neznamená súhlasiť s hriechom, nie je to povedať „je to v poriadku, nič sa nestalo“. Stalo sa veľa, zlé a nie je to v poriadku. Ale ja ti to odpúšťam, nebudem ti to odplácať, nebudem to pripomínať, nebudem sa k tomu vracať, nebudem o tom rozprávať druhým. Pre odpustenie je dôležité rozoznávať zlo ublíženia, ktoré odpúšťaš. Inak sa k tomu budeš vracať.

Odkiaľ vziať silu?

    Čítame: „Odpusť nám, ako my odpúšťame.“ V Biblii máme však aj inú vetu: „Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým!“ (Kol 3,13). To je norma – odpustiť bratovi tak dôsledne, ako mne Pán odpustil. To je aj zdroj – mne odpustil Pán a preto viem i ja odpúšťať. Ak ide o závažné ublíženia, hlboké rany, môže pomôcť, ak aspoň trochu precítite Božie odpustenie svetu. Božie odpustenie stálo Boha strašne veľa. Pozrite sa na Ježiša na kríži. Syn Boží. Kresťan musí prežiť, že utrpenie Syna Božieho bolo väčšie, než všetky utrpenia sveta. Jeden kazateľ povedal: že ak o tom pochybuješ, nevieš skutočne odpúšťať. Čo sa stalo, je zlé, hrozné, proti Bohu, katastrofa, ale odpustím, lebo Ježiš to vzal na seba.

Záver

    Tento verš je pre náš cirkevný zbor. Cirkev je zo svojej podstaty spoločenstvo, ktoré zdieľa Božie odpustenie. Mne bolo odpustené, tak aj vám všetkým odpúšťam. Dnes, zajtra, sedemdesiatkrát sedem krát, donekonečna. Bez toho spoločenstvo nebude žiť a rozvíjať sa. Je niekto, komu si ublížil? Priznaj si to, pros o odpustenie. Je niekto, kto ti ublížil a neodpustil si mu? Odpusti. Vzdaj sa každej pomsty, zlých myšlienok, zlých slov o ňom a nahraď ich dobroprajnosťou zo srdca. Lebo ak my odpustíme ľuďom ich poklesky, aj nám odpustí náš nebeský Otec. Ak neodpustíme ľuďom, ani nám neodpustí náš nebeský Otec. Buďme spoločenstvom odpustenia. Buďme spoločenstvom, na ktorom potom môže byť Božie požehnanie namiesto Božieho súdu.