Novinky

Kvetná nedeľa – 14.4.2019

V Kvetnú nedeľu sme mali vzácnu príležitosť - prinášanie Elišky Elizabeth Štefekovej jej rodičmi Katkou a Maťkom. Keď prinášame svoje deti, túžime po tom, aby boli v živote požehnané. Dokonalé požehnanie má pôvod v Bohu – Jakub 1,17. Ako rodičia by sme chceli pre dieťa vyprosiť zdravie, šťastie, bohatstvo, vieru v Boha. Pre dieťa sú požehnaním jeho rodičia, ktorí žijú pod autoritou Boha. Ježiš požehnáva naše deti cez rodičov. Je dôležité, ako odzrkadľujeme Jeho charakter, prinášať Krista do života detí každý deň. To najdôležitejšie pre dieťa k rozhodnutiu ku Kristovi je viera jeho rodičov.

Kázeň: brat kazateľ Michal Šinko – Lukáš 19,41-44

  • Ústrednou témou kázne bol vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. Všetko, čo sa dialo pri vstupe Ježiša do Jeruzalema má korene v Starom zákone, bolo to predpovedané.

  • V tej celej eufórii a sláve, bolo jedno miesto, kde Ježiš zaplakal – Ježiš plače, pretože prežíva bolesť nad Jeruzalemom, nad jeho odmietaním Boha (Lukáš 13,34-35)

  • Keď Ježiš plače nad Jeruzalemom, plače nie nad mestom, ale nad chrámom – chrám zostáva pustý až dovtedy, kým do neho nepríde Ježiš

  • Ježiš plače nad utrpením, ktoré príde

  • My sme chrámom, ak máme vo svojom živote hriech, máme problém, vedie to k odmietnutiu Krista

  • Ježiš plače nad našou zaslepenosťou, nad každým človekom, ktorý ho odmieta

  • Neplače Ježiš dnes aj nado mnou? Nie je moje nasledovanie Krista obmedzené?

  • Ježiš nezomrel na kríži preto, aby sme my žili polovičné životy, ale aby sme žili v plnosti

  • Ježiš plače aj nad ľuďmi, ktorí ho ešte nepoznajú. Poznáme takých ľudí?