Novinky

Veľký piatok 19.4.2019

Kázeň – brat kazateľ Tomáš Kohút - Lukáš 23,32-46 –Ježiš Záchranca

  1. Predpovedaný

  2. Nepoznaný

  3. Záchranca hriešnikov

  4. Tvoj záchranca

 

 

Veľkonočná nedeľa 21.4.2019

Kázeň – brat kazateľ Tomáš Kohút – Marek 16,1-20

  1. Nebojte sa – strach z toho, že nevedeli čo bude ďalej. V Ježišovi videli ľudia zmysel svojho bytia a to skončilo. Mali strach z neistoty, z budúcnosti. Stretnutie ľudskej nedokonalosti s Božou slávou vyvoláva strach.

  2. Zvestujte zmŕtvychvstalého Krista