Novinky

Návšteva brata kazateľa Pavle Cekova   5.5.2019

    Prvú májovú nedeľu sme si pripomínali misiu. Slovom nám poslúžil brat kazateľ Pavle Cekov. Pripomenul nám príbeh z Marka 5,21-43 – príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry. Poukázal na dôležitosť prímluvnej modlitby. Príbeh vzkriesenia Jairovej dcéry nie je len príbehom o zázraku, ktorý učinil Ježiš, ale tento príbeh nás predovšetkým vyučuje o modlitbe. Človek v kríze hľadá Boha, láska má veľkú moc, modlitba má veľkú moc. Vzťah Jaira a jeho dcéry je obrazom vzťahu medzi Bohom a človekom. Hriech rozbil tento vzťah a človek vo vlastnej sile nie je schopný tento vzťah napraviť. Duchovná smrť navždy oddelí hriešneho človeka od Boha. Ježišova dobrota a milosť nemajú hraníc, ak hriešnik prosí o odpustenie, On sa rýchlo zmiluje. Ježiš kráčal s Jairom a chce ísť aj s nami v našich krízach. Ježiš v čase krízy posilňuje našu vieru – do príbehu vstupuje žena, 12 rokov trpiaca krvotokom. Ježiš chce posilňovať aj našu vieru. Ježišov príkaz má autoritu, vzkriesil dievčatko. Život má väčšiu moc ako smrť, svetlo má väčšiu moc ako tma. Raz budeme aj my vzkriesení. Ježiš má moc zmeniť náš život, odpustiť hriechy a dať pokoj, naplniť náš život.