Novinky

4.8.2019

Sme vďační, že brat kazateľ Ján Szollos prijal pozvanie poslúžiť v našom zbore pri Večeri Pánovej, aj slovom Božím. 
Lukáš 6,27-36 "Milostivý, milosrdný, ľútostivý, dobrotivý Boh"
- Boh sa stal človekom, aby nám ukázal, ako sa my môžeme stať podobnými Jemu - v milosrdenstve máme byť ako On
- Ježiš nás vyzýva k tomu, aby sme milovali svojich nepriateľov, žehnali tým, ktorí nás preklínajú
- milosrdenstvo je stála neochvejná láska
- nestačí o láske hovoriť, je potrebné ju žiť. Nestačí hovoriť o tom, že Boh je láska, ale ľudia musia vidieť na nás, že máme lásku. Buďme svedkami nezištnej lásky Božej ku nám
- znie ku nám výzva "Buďte milosrdní, ako milosrdný je váš Boh".
 

21.7.2019 nám slúžil brať kazateľ Benjamin Uhrin - Lukáš 24,13-53

 

S blížiacim sa koncom školského roka sme pripravili na sobotu 22.6.2019 pre naše deti výlet do Banskej Štiavnice. Autobusom sme sa dostali až na miesto. Začali sme prehliadkou mesta a navštívili sme banícke múzeum v prírode. Nielen deťom, ale aj dospelým sa výlet veľmi páčil.

 

14.7.2019 nás navštívil brat Dustin Combs - Matúš 20,20-23

Ak veríš v Ježiša Krista, bol si kúpený vysokou cenou, patríš Jemu, si Jeho telom, bol si stvorený pre dobré skutky. 
Kráčajme spolu v dobrých skutkoch. Nech to, že môžeme Jemu slúžiť je pre nás najväčšou radosťou.
 

V nedeľu 23.6.2019 sme mali príležitosť poďakovať bratovi kazateľovi Tomášovi Kohútovi a jeho rodinke za 14 rokov služby v našom zbore. Na jednej strane sme cítili obrovskú vďačnosť za všetko, čo sme za toto obdobie mohli od nich prijať, na druhej strane sme cítili smútok z toho, že táto služba u nás končí. 

Brat Pavol Šinko prečítal verš zo Židom 6,10: "Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a lásku, ktorú ste dokazovali voči Jeho menu tým, že ste posluhovali svätým a ešte posluhujete." Vo svojom príhovore vyjadril vďačnosť za prácu a lásku, ktorú v našom zbore a meste rodina Kohútová dokazovala a tiež vyzdvihol to, že nie len posluhovali, ale naďalej posluhujú svätým. Želáme celej rodinke Božie vedenie do ďalších rokov ich života a prajeme im hojnosť Božieho požehnania.
Aj keď služba v zbore končí, naďalej ostanú v našich srdciach a v našich modlitbách.