Sme spoločenstvo kresťanov (baptistov), ktorí veríme v jedného trojjediného Boha. Zaraďujeme sa medzi protestantskú cirkev a zastávame slobodný krst tých, ktorí sa pre neho sami rozhodli na základe svojej viery.

Naša modlitebňa, v ktorej sa stretávame každú nedeľu o 10:00 sa nachádza v Lučenci. Tu aj z veľkej časti pôsobíme. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj stretnutia mladých pracujúcich, tínedžerov a dorastencov. Ak ťa to zaujíma, tu nás nájdeš.

Ak sa chceš dozvedieť viac o histórii baptistov alebo podrobnejšie o tom, čomu veríme, môžeš si o tom prečítať.